Çene Eklemi Hastalıkları Tedavisi

Çene Eklemi Hastalıkları Tedavisi

Toplumda oldukça sık rastlanan çene eklemi hastalıklarının belirtileri; kulağın hemen ön bölgesinden gelen ses, ağız açmada zorluk, çene hareketleri esnasında ağrı ve kısıtlılık şeklindedir. Bu hastalıkların nedenleri arasında pek çok faktör sayılabilmekle beraber, en önemli yeri tutan, travma diye isimlendirdiğimiz ekleme gelen aşırı yüktür. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi çok yönlü bir yaklaşımı gerektirmektedir. Detaylı bir muayeneyi takiben, radyolojik görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılarak teşhise varılır. Şüpheli durumlarda tıp doktorları ile de konsültasyona gidilmektedir. Teşhis konduktan sonra, sebepler ve süresi üzerinde durulur ve bir tedavi planlaması yapılır.

Tedavide; ilaç tedavisi, fizik tedavi ve okluzal tedavinin birçok şekli tek başına veya birlikte uygulanır. Okluzal tedavi, ağıza uygulanan okluzal splint olarak isimlendirilen bir aparey ve dişlerin karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik uygulamaları ifade etmektedir ve diş hekimi tarafından uygulanmaktadır. Tedavi, 2 aydan 6 aya kadar uzayabilen bir dönemi gerektirebilir. Bu durum hastaya izah edilir ve belli aralıklarla kontrole çağırılarak takibe alınır.

Diş hekiminin yanı sıra, hem teşhis hem de tedavi açısından bazı hastaların kulak burun boğaz uzmanları, fizik tedavi uzmanları, psikiatrist gibi tıp doktorlarına da yönlendirilmeleri gerekebilmektedir.

Hastanın rahatsızlığı çok basit bir sebepten kaynaklanabilip ilerleme göstermeden kolayca çözümlenebileceği gibi, olay uzadıkça ve müdahale geciktikçe, tedavi, hasta ve hekim açısından daha komplike ve sorunlu hale gelebilmektedir. Bunun aksine hasta çok ciddi bir rahatsızlığı olduğunu düşünürken bu çok önemli bir bulgu olmayabilir. Bu sebeple çene eklemi hastalığı olduğu düşünülen kişilerin bu konuda uzman bir hekim tarafından değerlendirilmeleri önerilmektedir

İLETİŞİM FORMU

!
!
İptal